• Ron McKinstray

Monday 8/7/19


“Signature” 1 round of: 1000m Run 50 KBs 20 box over burpees 2 rounds of: 25 KBs 10 box over burpees 5 rounds of: 200m Run 10 KBs 5 box over burpees  


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon