• Ron McKinstray

Monday 8/4/19


Rowing drills 4 x 25 technical strokes 4-8-12-16-20-24 WBS & DB bench press (ahap)


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon