• Ron McKinstray

Saturday Session


Saturday Session 20 min Amrap a 250 m row 20 KBs 24/16 15 DB bench press 22.5/15 Optional bonus Message ball hanging knee lifts 


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon