• Ron McKinstray

Nancy


Nancy 5 rounds for time 400 m run 15 OHS (42.5/30) Then 1500 m row or 6 mins AirDyne  


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon