• Ron McKinstray

Saturday Sizzler


1000 m time trial row

5 minutes rest

14 DB deadlift

14 Alt DB shoulder press

(22.5/15 kgs)

5 minutes rest

1000 m time trial row


14 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon