• Ron McKinstray

Thusday 19/12/19

"Malaise"


For Time :

1.5k row or 3k bike

25 Thrusters (35/25)

3k bike or 1.5k row

25 Back Squats

1.5k row or 3k bike

37 views

Recent Posts

See All
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon