• Ron McKinstray

Thursday 14/11/19

5 Sets

Build to a tough triple OHS


13 minute ladder::

3-6-9-12-15-18...

OHS 35/25 kgs

Pull-ups

Burpees

14 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon