• Ron McKinstray

Saturday 29/2/20

50/40cal row

25 power cleans 42.5/30

50/40 cal row

25 HSPU/Push press

50/40 cal row

25 thrusters

50/40 cal row

39 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon