• Ron McKinstray

Saturday 25/1/20

“Break a Leg

Ten rounds for time :

7 back squats (70/50)

20 box jumps51 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon