• Ron McKinstray

Friday 27/12/19

Team Friday

12 rounds of

15 KBS 24/16

12 WBS 9/6

9 MB sit-ups LRC

6 GTOH 50/35

alternating exercises

22 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon