• Ron McKinstray

Options


Cardio Wednesday Options 1. 5 x 500 m 3 mins rest 2. 3 x 1000 m 5 mins rest 3. 10 x 1 min 1 min rest 4. 20 x 40 sec on 20 sec off 5. 5 x 2 min row 1 min off 2 min AD 


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon