• Ron McKinstray

Deadlifting Cindy


Deadlifting Cindy 5 deadlift (100/70) 10 push-ups 15 squats Then 2000 m row finisher  


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon