• Ron McKinstray

M A R A T H O N


260 m 

26 HR push-ups 

260 m

26 KBS

260 m

26 sit-ups 

260 m

26 deadlifts 40/30

260 m

26 squats

260 m

26 T2B / HKR

2 Laps


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon