• Ron McKinstray

Open Water


4 x 4 min AMRAPS 

3 min between rounds

WBS

HPC (50/35 kg)

Cal row

Push press

Round 1 = 20 reps

Round 2 = 15 reps

Round 3 = 10 reps

Round 4 = 5 reps 


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon