• Ron McKinstray

Thursday 1/10/19


Every 4 mins, 5 times 6 DB Lunges 22.5/15. EL 9 HR push-ups 12 deadlift 100/70 15 calories 


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon