• Ron McKinstray

Thursday fun


For Time 30-20-10-5 Deadlifts (100/70) 60-40-20-10 MB sit-ups


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon