• Ron McKinstray

What Goes Down, Must Go Up!


What goes down, must go up! 400 m 21 Power Clean (50/35) 400 m 18 Power Clean (60/40) 400 m 15 Power Clean (70/45) 400 m 12 Power Clean (80/50) 400 m


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon