• Ron McKinstray

Partners


Five rounds each of:

700m/500m AirDyne 

10 burpee box overs

20 WBS (9/6 kgs)


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon