• Ron McKinstray

Monday madness


24 minute AMRAP 

300m

15 upright rows (45/30 kgs)

15 straight leg sit-ups 

15 push press 


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon