• Ron McKinstray

WOAH Thursday 21/05/2020

Hero WOD Loredo


6 rounds


24 Squats

24 Push Ups

24 Lunges

400m run0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon