• Ron McKinstray

Wednesday 15/1/20

5000 m row

every four minutes

8 burpees

10 mb clean and press

57 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon