• Ron McKinstray

Wednesday 12/2/20

10 MIN THRUSTER BUILD


20 MIN AMRAP


5 HEAVY THRUSTER 60/42. 5 kg

7 T2B

9 BOX JUMPS 24"20"


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon