• Ron McKinstray

WAOH Saturday 18/07/2020

3 x 1000 m Row or Run AFAP

5 min Rest between 


Or


3 x 120 Box Steps AFAP

5 mins Rest between 


Or


3 x 4 mins Air Dyne AFAP

5 mins Rest between 


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon