• Ron McKinstray

Tuesday 29/10/19

8 sa dB press

12 DB pullovers

four rounds


wod

3 mins Amrap of DB devils press

rest 2 mins

3 mins Amrap MB sit-ups

rest 2 mins

3 mins Amrap AirDyne Cals

rest 2 mins

3 mins Amrap WBS

0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon