• Ron McKinstray

Thursday 2/1/20


Flash wod


5 RFT

O5 Burpees

10 Box JUMPS 24"26"

15 WBS 9/6

500 m Row


49 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon