• Ron McKinstray

Thursday 10/10/19

2000 m row

9 thrusters (52.5/42.5)

1500 m row

15 thrusters

500 m row

21 thrusters

65 views

Recent Posts

See All
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon