• Ron McKinstray

Sunday 22/12/19

"Christmas Cracker"


Round 1

100 Double unders

32 deadlift (70/50)

32 db single arm squat cleans (22.5/15)

32 burpees


Round 2 - x 2

50 Double under

16 deadlift (70/50)


16 db single arm squat cleans (22.5/15)

16 burpees


Round 3 - x 4

25 Double unders

8 deadlift (70/50)

8 db single arm squat cleans (22.5/15)

8 burpees


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon