• Ron McKinstray

Thursday 4/7/19


5 x 4 min Amraps 1 min rest 12 sit-ups 10 SDHP 24/16 8/6 calories 


8 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon