• Ron McKinstray

Wednesday 20/2/19


Row or Run 1 Mille Then AMRAP 20 8 T2B 10 SA DB hang clean & Jerk 14/12 cal row


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon