• Ron McKinstray

Tuesday 12/2/19


Pyramid Row

then

three rounds for time

1000/800m row

5 rounds of Cindy


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon