• Ron McKinstray

Tuesday 22/1/19


Amrap 5 mins 5 mins rest A. Buy in 50 wbs Then 12 deadlifts 12 bo burpees 85/60 kgs B. Buy in 35 wbs Then 9 deadlifts 9 bo burpees 100/70 kgs C. Buy in 20 wbs Then 6 deadlifts 6 bo burpees 115/80 kgs 


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon