• Ron McKinstray

Didley Squat


Didley Squat Squat Therapy 5 x 5 reps 10 x 3 mins 10 back squat (60/40) 200/180 m row 


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon