• Ron McKinstray

Team Daniel


Team Daniel 50 pull-ups each 400 m - together 21 thrusters each 800 m together 21 thrusters each 400 m together 50 pull-ups each M - 42.5kgs L- 30 kgs 


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon