• Ron McKinstray

Sunday Double


Sunday Double

A. AMRAP 12 min

250 m / 220 m row

15 "Quality" Press-ups

B. AMRAP 18 min

200 m / 180 m Row

10 Deadflifts (80/65)

200 m / 180 m Row

10 T2B / HKR


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon