• Ron McKinstray

The Italian Job


649m row

7 TTB OR HKR

10 WBS

15 DB Bench Press 22.5/15

Six rounds


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon