• Ron McKinstray

Cardio Fest


Choose from:

10000 m row

Or

2 x 5000 m row

Or

3 x 1000 m row

Or

5 x 500 m row

Or 

10 x 1 min on 1 min off row

Or

10 miles AirDyne 


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon