• Ron McKinstray

“Jelly”


Team Friday shared style

30 min amrap 

400m Run

30 thrusters 40/25 kgs

30 box jump 24/16


12 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon