• Ron McKinstray

Mr Joshua


400 m row or run

30 stiff leg sit-ups 

15 deadlift 115/70

Five rounds for time


14 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon