• Ron McKinstray

400 or 500


Either AirDyne or Concept 2 rower

Ladies - 400 calories

Gents - 500 calories. 

Enjoy


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon