• Ron McKinstray

"Triple"

  • 100 WBS for time

  • 10 min AMRAP 10 pull-ups 10 SDHP (42.5/30)

  • 1km row or 2km AirDyne for time


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon