• Ron McKinstray

Tasty Tuesday


5 min AMRAP 750m/650m Row Max Reps Power Cleans (60/42.5kg) Rest 3 mins 5 min AMRAP 750m/650m Row Max Reps Power Cleans (70/50kg) Rest 3 mins 5 min AMRAP 750m/650m Row

Max Reps Power Cleans (80/55kg)


0 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon