Kartoon Graveyard

150 WBS  (9/6 kgs)
100 DEADLIFTS (70/55 kgs)
50 CAL ROW

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon