Entrance Exan

3 rounds for time

400 M ROW
15 KBS (24/16 kgs)
12 PUSH PRESS (42.5/30 kgs)
9 BOX JUMP (24"/16")

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon